Vanlige spørsmål og svar

Relasjoner kan være forvirrende noen ganger, og det er helt ok og ikke minst vanlig å ha spørsmål rundt dette. Det er ikke alltid så lett å vite om det man blir utsatt for er ok eller ikke. Her har vi forsøkt å samle noen spørsmål som mange lurer på. Finner du ikke svar på det du lurer på her, er det bare å ta kontakt med oss i chatten når vi har åpent.

Blir jeg utsatt for vold?

Hva innebærer det å være i en voldelig relasjon? Er jeg i et voldelig, eller bare et dårlig forhold?

Hvor går grensen mellom et dårlig forhold og vold? Om man krangler og kjefter mye, utsetter man da hverandre for vold? Det er både lett og vanskelig å svare på. Det finnes visse selvsagte grenser. Å slå noen, eller å ha sex med noen som ikke vil er aldri greit. Men å heve stemmen og kalle noen stygge ting en gang behøver ikke å påvirke dere og relasjonen deres negativt, men kan være en del av en vanlig krangel. Når en person hever stemmer og kaller den andre for idiot hver dag eller flere ganger i uken, da kan det derimot sees på som en form for psykisk vold.

Hva skjer når jeg tar kontakt med dere?

Hva skjer med den informasjonen jeg deler med dere?

Samtalen med oss skjer helt på dine premisser, og du deler akkurat så mye som du selv er komfortabel med. Sammen vil vi forsøke å finne ut hva du trenger, og om du vil ha informasjon om andre tjenester eller steder du kan henvende deg for mer hjelp. Alt dette styrer du helt selv, og du kan når som helst avslutte samtalen med oss. Vi lagrer ingen informasjon om deg eller av samtalen i etterkant. Dersom vi blir bekymret angående noe du forteller oss i samtalen vil vi hele tiden informere deg om de mulighetene du har. I veldig få tilfeller vil vi kanskje bli nødt til å kontakte politiet.

Må jeg fortelle hvem jeg er for å chatte med dere?

Hos oss kan du være helt anonym, og du kan fortelle oss akkurat så mye eller lite som du selv vil. Noen ganger kan det være nyttig for oss å vite hvor i landet du befinner deg for å kunne gi info om aktuelle hjelpetilbud der du bor, men du trenger ikke å oppgi dette til oss hvis du ikke vil. Før du starter å chatte kommer det opp et skjema hvor du kan fylle ut kjønn, alder og bosted, men du MÅ ikke fylle ut dette for å snakke med oss.

Kan jeg snakke med samme person hvis jeg vil chatte igjen senere?

Hos oss får du chatte med fagpersoner med lang erfaring og mye kompetanse på voldsfeltet. Hvis du vil snakke med oss flere ganger kan det hende at du treffer en ny person neste gang du tar kontakt. Siden vi ikke lagrer noen av samtalene så har vi ikke noe historikk på de som tar kontakt.

Jeg er LHBTIQ og utsatt for vold. Hva gjør jeg?

Vold i likekjønnede eller skeive relasjoner forekommer like ofte som i heterofile forhold. Noen ganger kan man også være ekstra sårbar, spesielt hvis man ikke er åpen. For noen kan det være ekstra vanskelig å oppsøke hjelp. Alle krisesentre i landet skal ha et likeverdig tilbud til alle kjønn og for personer med ulike kjønnsuttrykk. Alle, uansett kjønn og kjønnsuttrykk har krav på et godt tilbud der de bor. Vi kan gi deg støtte og ikke minst råd og hjelp til å komme i kontakt med et hjelpetilbud der du bor, hvis du ønsker det. Vi har god kompetanse på utfordringer LHBTIQ-personer kan møte på.

Jeg er funksjonsnedsatt og utsatt for vold. Hva gjør jeg?

Utenlandsk forskning viser at mennesker med funksjonsnedsettelser kan være ekstra sårbare og mer utsatt for vold i nære relasjoner. Man har uansett like rettigheter når det kommer til hjelp. Vi er her for deg, og du kan snakke med oss, så kan vi sammen finne det hjelpetilbudet som passer best for din situasjon. Vi har lang erfaring i å tilrettelegge hjelp for funksjonsvarierte i samarbeid med andre instanser der det er nødvendig.

En jeg kjenner blir utsatt for vold av en han/hun er sammen med. Hva kan jeg gjøre?

Det kan ofte være vanskelig å være vitne til at andre blir utsatt for vold, og ikke alltid så lett å vite hva man kan gjøre for å hjelpe. Du kan alltid snakke med oss, så kan vi sammen finne ut hva som er den beste hjelpen i din situasjon. Ofte er det en god start å la den som blir utsatt for vold vite at du ser og vet, og at det er hjelp å få. Kanskje dere sammen kan chatte med oss? Hvis man vil oppsøke et krisesenter der dere bor kan du også bli med på samtale som støtte for vennen din. Oversikt over landets krisesentre finner du her.

En jeg kjenner utsetter en han/hun er sammen med for vold. Hva kan jeg gjøre?

Det kan ofte være vanskelig å si ifra dersom noen man kjenner utsetter noen andre for vold. Du kan gjerne vise personen denne siden og du kan vise til eksempler som vi har her (link til “hva er vold”). Vi snakker også gjerne med de som utsetter en partner for vold, og hjelper gjerne personen inn i riktig hjelpetilbud, som for eksempel ATV.